Tietosuojaseloste

YHDISTETTY REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA

 • Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§
 • Laatimispäivämäärä (10.9.2021)

1. Rekisterinpitäjä

Koillisnet Oy
Y-tunnus: 3217787-1

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

tietosuojavastaava@kpo.fi

3. Rekisterin nimi

Koillisnet Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaiden yhteystietoja kerätään, jotta kuituliittymien rakentamista voidaan aikatauluttaa aluekohtaisesti asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Lisäksi rekisteriä käytetään Koillisnet Oy:n myynnin ja markkinoinnin asiakaskontaktoinneissa.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Käynti- ja laskutusosoite
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asuntotyyppi
 • Laskutusosoite
 • Yrityksen/yhteisön nimi
 • Kiinteistön nimi
 • Markkinointilupa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot kerätään koillisnet.fi-verkkopalvelusta sekä kirjallisesti lomakkeilla. Palveluista kiinnostuneet ilmoittavat ja syöttävät tietonsa henkilökohtaisesti.

7. Säännönmukaisesti tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Koillisnet Oy
tietosuojavastaava@kpo.fi