Q&A

Q: Edellyttääkö liiketoimintakauppa asiakkaalta toimenpiteitä?

A: Muutos ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä.


Q: Muuttuko laskutus?

A: Laskutus siirtyy Elisalle myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.


Q: Muuttuvatko yhteystiedot?

 A: Yhteystiedot pysyvät ennallaan toistaiseksi. Elisa tiedottaa mahdollisista muutoksista myöhemmin.

 

Q: Mitä tehdä vikatilanteissa?

A: Vikatilanteissa otetaan yhteyttä Koillisnetin tekniseen asiakaspalveluun toistaiseksi.


Q: Mitä palveluita / infraa / asiakkuuksia liiketoimintakaupassa siirtyy?

A: Elisa ostaa Koillisnet-osakeyhtiön Kaisanetiltä ja Oulun Seudun Sähkö Kuitu Oy:ltä. Kaupassa Koillisnetin valokuituverkko sekä siihen liittyvät asiakkuudet ja palvelut Kuusamossa ja Rukalla siirtyvät Elisalle.  

 

Q: Mitä asiakkaiden palveluille tapahtuu liiketoimintakaupan myötä?

A: Valokuitupalvelut jatkuvat asiakkailla normaaliin tapaan liiketoimintakaupan jälkeenkin. Elisa tulee tiedottamaan asiakkaita korvaavista palveluista loppuvuoden aikana.


Q: Ovatko kaikki siirtyvät asiakkaat kuluttajia (FTTH) vai onko mukana myös yrityksiä?

A: Valtaosa on kuluttajia.


Q: Onko Koillisnetin asiakkaita tiedotettu liiketoimintakaupasta?

A: Asiakkaita, joita muutos koskee, tullaan tiedottamaan erikseen.


Q: Mistä/keneltä asiakas löytää lisätietoa liiketoimintakaupasta?

A: Lisätietoa liiketoimintakaupan vaikutuksesta löytyy Koillisnetin verkkosivuilta sekä asiakaspalvelusta. Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8–17 numerossa 044 7344 388.

 

Q: Vaikuttaako asennusaikatauluihin, jos on ostanut kuidun, jota ei ole vielä toimitettu?

A: Näihin ei arvioida tulevan muutoksia. Myöhemmin tilatut yhteydet toimitetaan Elisan kautta.

 

Q: Mistä asiakas löytää lisätietoa korvaavista palveluista?

A: Asiakas voi tutustua Elisan tarjoamiin vaihtoehtoihin ja hinnastoon osoitteissa:

Apua saa myös Elisan eri palvelukanavista. Elisa tulee myös proaktiivisesti tiedottamaan asiakkaita korvaavista palveluista loppuvuoden aikana.

 

Q: Miksi Koillisnet myy valokuituliiketoimintansa Kuusamo-Rukan alueella?

A: Koillisnetin osuuskuntataustaiset omistajat Kaisanet ja Oulun Seudun Sähkö keskittyvät jatkossa valokuituverkkojensa kehittämiseen omilla perinteisillä toimialueillaan.

 

Q: Voiko asiakas irtisanoa liittymänsä tässä kohtaa?

A: Koillisnet vastaa tuotteiden ja palveluiden hallinnasta, kunnes asiakkaat siirretään Elisan korvaavien palveluiden käyttäjiksi. Liittymäsopimuksien vaihtaminen ja irtisanominen on mahdollista, kun kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Asiakkaat voivat myös hankkia vastaavat palvelut Elisalta missä kohtaa tahansa.


Q: Jatkaako Koillisnet omana yhtiönään vai sulautuuko Elisaan?

A: Elisan tarkoituksena on pitää konsernirakenne yksinkertaisena ja jollain aikajänteellä Koillisnet Oy tulee sulautumaan Elisaan. Tällä ei ole vaikutusta palveluihin.

 

Q: Jatkuuko verkon rakentaminen Kuusamon alueella?

A: Elisa jatkaa verkkojen rakentamista kuten muillakin alueilla markkinaehtoisesti kysynnän mukaan.

 

Q: Voiko Koillisnetin kuiduissa ottaa jatkossa muidenkin kuin Elisan palveluita?

A: Koillisnetin kuitua voi käyttää jatkossa vain Elisan nettiliittymän kautta. Luotamme asiakkaan kannalta selkeään malliin, jossa kuitukaapelin rakentaminen ja ylläpito sekä -nettiliittymä sen käyttöön hankitaan samalta toimijalta. Jos nämä erotettaisiin toisistaan, asiakas joutuisi tekemään kahden eri toimijan kanssa sopimuksen. Silloin kasvaa riski, että moni asia jää epäselväksi ja kokonaiskuluja on vaikea hahmottaa.